V boji proti Barneverenetu je těžké v Norsku sehnat právníka, bojí se totiž, že přijdou o licenci. Jakou roli sehrávají v případu Evy Michalákové právníci a byla jejich volba správná? Na otázky ohledně kauzy Michalákových odpovídal Pavel Hasenkopf, donedávna jeden z právních zástupců v této kauze, nyní člen petičního výboru na podporu Evy, Denise a Davida Michalákových.
Zdeněk Kapitán z UMPOD se nechal slyšet, že Evě Michalákové už kdysi nabízel pomoc a ona ji nevyužila – jaká to byla pomoc?

Nabídka bezplatné právní pomoci v zahraničí.

Eva Michaláková s petičním výborem v Praze 9.2.2015 Foto: archív Pavla Pešana

Proč jeho pomoc nevyužila?

Protože po vyplnění asi tuctu dotazníků by se ukázalo, že Pavelkovi nejsou žádné sociální případy a na bezplatnou pomoc proto nemají nárok.

Jak dlouho UMPOD o případu Evy Michalákové ví?

Od roku 2011. Ví o tom od rodiny, norské úřady Českou republiku nikdy oficiálně neinformovaly, čímž mimochodem porušily čl. 37 Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích.

Dora Boková, česká právní zástupkyně Evy Michalákové umí norsky, na co tedy ještě další právnička v Norsku?

Stejně jako v ČR může vykonávat činnost advokáta pouze osoba zapsaná v seznamu advokátů České advokátní komory, tak i v Norsku může činnost advokáta vykonávat pouze osoba zapsané v seznamu norské advokátní komory.

A jste s pokojeni se spoluprací norské právničky?

Očekáváme, že co nejrychleji doplní již podanou žalobu tak, aby Krajská komise Barnevernu neposuzovala pouze možnost vrácení dětí paní Evě Michalákové, ale subsidiárně musela posoudit i možnost předání dětí do výchovy Zuzany a Petra Sovkových, sestry a švagra paní Michalákové. Je to záležitost, kterou mi neustále kladli na srdce na MZV a já ji neustále kladu na srdce norské advokátce. Očekáváme rovněž, že bude s ambasádou úzce spolupracovat. Norská advokátka připravuje i žádost, aby právo stýkat se s Denisem a Davidem v Norsku měl i pan Pavelka a paní Pavelková, tj. dědeček s babičkou.

Eva skutečně v Norsku smí pracovat ve školce?

Co tam konkrétně dělá a pracuje tam stále? Stará se o děti. Vedení školky je s ní velmi spokojeno.

Kdo napsal žalobu do Štrasburku?

Dora Boková.

Objevují se názory, že byla špatně napsaná, dokonce že tam vůbec nebylo zmíněno porušení práva na rodinný život, ale že celá stála jen na porušení práva na spravedlivý proces?

Není to pravda, k obsahu stížnosti nemám žádné výhrady. Kdo tvrdí, že tam nebylo zmíněno porušení práva na rodinný život, buď tu stížnost nikdy nečetl a snaží se působit chytře, nebo zcela záměrně šíří dezinformace. Mimochodem, nevzpomínám si, že bychom text stížnosti někdy byli zveřejnili.

Proč neprošla víte konkrétně ?

Nevíme. V rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva se pouze píše: „In the light of all the material in its possesion and in so far as the matters complained of are within its competence, the Court found that that they did not disclose any appearance of a violation of the rights and freedoms set out in the Convention or its Protocols.“

Bu ́d to tam vůbec nečetli a vyřídili to na základě dobrozdání nějakého subalterního úředníka Soudu, který si řekl „nemůžeme pomoci všem“ (Soud je dlouhodobě extrémně přetížen) nebo jim bezdůvodné rozdělení sourozenců, kteří na sebe byli silně citově vázáni, do dvou různých rodin a jejich odebrání rodičům na základě pouhých domněnek přijde v pořádku – to by ale bylo v rozporu s veškerou dosavadní judikaturou Soudu v této oblasti.

Za tuto větu pochválen jistě nebudu, ale myslím si, že kdyby ta stížnost byla podána nyní, kdy je případ relativně silně medializován, bylo by rozhodnutí Soudu diametrálně jiné.

Jak přišla Eva Michaláková k Doře Bokové? Doru Bokovou jsem vybral já na základě dvou na sobě nezávislých a pro mne silných doporučení a po osobním seznámení se s ní jsem ji doporučil Evě.

Máte už informaci, kdy konkrétně proběhne únorový soud v Norsku?

Ne.

Dle vyjádření prezidenta Miloše Zemana, je tento nadcházející soud, to poslední co požadoval, před tím než sám „zasáhne“?

To nevím. Jak jsem již vysvětloval, žádat o svěření dítěte zpět rodičům lze v Norsku podávat opakovaně a tento „opravný prostředek“ nemůže být vyčerpán nikdy. MZV mi na dotaz, kdy bude česká exekutiva považovat opravné prostředky v Norsku za vyčerpané, dosud neodpověděla.

Pokud se prezident do případu skutečně vloží, jaký postup by jste od něj očekával, co by bylo podle vás nejúčinnější?

To by bylo čistě rozhodnutí pana prezidenta a nemyslím si, že by byl rád, kdybych se k tomu zrovna já jakýmkoli způsobem vyjadřovat do médií. Jsem si jist, že se rozhodne zcela autonomně a jeho zájmu o případ si velmi vážím.

Proč jste byl odvolán z případu Evy Michalákové co bylo důvodem rozvázání vašeho pracovního vztahu vztahu s paní Mgr. Spoustovou?

Ivana Spoustová mi více než rok poskytovala zázemí a umožňovala mi nezbytnou právní praxi a já jsem jí za to vděčný. Ať už důvodem bylo cokoli, budu to řešit výhradně s ní a nikoli přes média, a doufám, že i nadále, i přes mé rozhodnutí odejít, zůstaneme přáteli.

Skutečně Eva Michaláková odvolala plnou moc Mgr. Ivaně Spoustové?

Podle mých informací ano. V tuto chvíli nevím, zda odvolání již bylo doručeno.

Kdo ji bude tedy nadále zastupovat? V tuto chvíli ji stále zastupuje Dora Boková. Dora ji zastupuje někdy od podzimu roku 2013, dělá to dobře i přesto, že je nyní sama na mateřské dovolené, a předpokládám, že bude Evu zastupovat i nadále. Po tu dobu, kdy jsem Evu zastupoval já, jsme byli takřka denně v kontaktu a navzájem jsme konzultovali své kroky, nikdy jsme ani jeden nic nepodnikli bez souhlasu druhého a vždy to fungovalo.

Existuje nějaká možnost, abyste dál zastupoval paní Michalákovou i Vy?

Už jednou, v květnu 2013, jsem měl možnost z kauzy vycouvat a získat tak pro sebe spoustu volného času. Neudělal jsem to a neudělám to ani podruhé. Jinak bez komentáře.

Co teď považujete za klíčové, čím by se mohlo posunout konečné vyřešení kauzy?

Za klíčové teď všichni považujeme, ve shodě s MZV, předsedou vlády a prezidentem republiky, aby norská advokátka převzala zastoupení i Zuzany a Petra Sovkových (teta a strýc Denise a Davida) a rozšířila Evinu novou žalobu i o subsidiární požadavek, aby Denise a Davida, pokud soud shledá, že je nemůže svěřit zpět paní Michalákové, svěřil do péče „užší rodiny v České republice“, konkrétně právě Sovkovým. Pouze na okraj podotýkám, že stejná žaloba měla být podána již v roce 2011, se souhlasem Evy, nicméně tehdejší norská Evy advokátka to odmítla s tím, že z procesních důvodů není možné, aby Eva žalovala současně se Zuzanou, že by vlastně stály proti sobě. Přesto se tenkrát pan Pavelka osobně dostavil k norskému soudu a pokusil se takový návrh soudu předat. Soudce jej však odmítl s tím, že takový návrh lze podat pouze diplomatickou cestou.

Autor: Jordanka Jirásková | úterý 10.2.2015
Zdroj: https://jordankajiraskova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=447823